Які форми організації бізнесу існують у Польщі? Їхні плюси, мінуси та порівняння

Бізнес у Польщі

У Польщі діє принцип “свободи” підприємницької діяльності, що означає, що кожен мешканець може почати вести бізнес у тій формі, в якій хоче. Існують специфічні організаційно-правові форми, у межах яких господарська діяльність може здійснюватися.

Під час ухвалення рішення про вибір форми підприємницької діяльності слід враховувати два основних питання:

 • Яким бізнесом я хочу займатися?
 • Чи буду я діяти наодинці або з партнером?

У цій статті ми представимо вам переваги та недоліки всіх правових форм на території Речі Посполитої.

Індивідуальний підприємець – jednoosobowa działalność gospodarcza

Однією з найбільш часто обраних юридичних форм ведення бізнесу є індивідуальне підприємництво. Він найбільш підходить для мікро- і малих підприємств, які не схильні до високого ризику.

Переваги Недоліки
 • низька вартість ведення
 • безкоштовна та швидка реєстрація
 • незалежність
 • відсутність зобов’язання вести повний бухгалтерський облік (за рідкісним винятком)
 • відповідальність за всі свої активи, включно із сім’єю (у разі спільного майна)
 • зобов’язання зі сплати ZUS на встановленому законом рівні, незалежно від того, чи приносить компанія прибуток або збиток

Spółka cywilna

При виборі цієї форми необхідно мінімум 2 партнери, між якими буде укладено договір і обидва зобов’язані бути вписані в CEIDG. Договір має бути складений у письмовій формі, але він не обов’язково має бути нотаріальним актом.

Допоможемо відкрити фірму та почати бізнес у Польщі!
Станіслав Цис
Станіслав Цис
Керівник компанії UniConsulting
Отримати консультацію
Плануєте запустити бізнес у Польщі? Відкрити компанію або приватне підприємство? Допоможемо вивести ваш бізнес на польський ринок з нуля до перших продажів. Розробимо: стратегію виходу на польський ринок, відкриємо віддалено юр.особу чи ФОП, займемося бухгалтерією та оформленням ваших співробітників. Залиште заявку на вступну консультацію

Кожен з партнерів розраховує прибутковий податок самостійно, з урахуванням своєї частки. Якщо його членами є фізичні особи і оборот компанії не перевищує 2 000 000 євро, то бухгалтерський облік може вестися у спрощеній формі, тобто книга доходів і витрат\облік доходів за одноразову суму.

 

Переваги Недоліки
 • низька вартість ведення
 • безкоштовна і швидка реєстрація
 • відсутність зобов’язання вести бухгалтерські книги (за рідкісним винятком)
 • проста структура – кожен партнер може представляти компанію
 • не потрібен початковий капітал
 • солідарна відповідальність партнерів з усіма їхніми активами – включно з їхньою сім’єю (у разі спільного майна) за зобов’язаннями компанії
 • формальні труднощі у спадкуванні (так званий спадкоємний адміністратор)
 • зобов’язання зі сплати ZUS на встановленому законом рівні, незалежно від того, чи приносить компанія прибуток або збиток
 • неможливо продати частку в компанії

Spółka jawna

При виборі такої форми як spółka jawna, потрібне зобов’язання скласти статут у письмовій формі та зареєструватися в Національному судовому реєстрі (KRS).

Приємним бонусом є свобода у формулюванні статуту – наприклад, він може містити положення про те, що партнер не має права представляти компанію.

Spółka не платить прибутковий податок, партнери зобов’язані це робити, кожен з них індивідуально платить податок залежно від своєї частки.

Переваги Недоліки
 • Немає зобов’язання вести бухгалтерські книги (за рідкісним винятком)
 • низькі витрати на запуск (вартість реєстрації в Національному судовому реєстрі)
 • статут не потребує форми нотаріального акта
 • немає мінімального внеску, встановленого законом, він може становити хоч 1 злотий
 • солідарна відповідальність партнерів з усіма їхніми активами
 • реєстрація в Національному судовому реєстрі вимагає сплати мита
 • річна інформація про відсутність зобов’язання з підготовки фінансової звітності

Spółka partnerska

Партнерство має свій індивідуальний характер – його можуть заснувати тільки представники вільних професій, як-от лікар, архітектор, бухгалтер або юрист.

При створенні партнерства слід пам’ятати, що всі його учасники несуть відповідальність за зобов’язаннями компанії.

Переваги Недоліки
 • відсутність необхідного капіталу
 • відповідальність партнерів обмежена
 • відсутність зобов’язання вести бухгалтерські книги (за рідкісним винятком)
 • партнерами можуть бути тільки фрілансери
 • реєстрація в Національному судовому реєстрі, пов’язана з витратами і часом очікування запису

Командитне товариство – spółka komandytowa

Командитне товариство – форма підприємницької діяльності, за якої один із партнерів несе повну відповідальність за фірму, а відповідальність інших партнерів обмежується сумою командитного товариства, що зазначена в статуті. Його часто обирають суб’єкти з різним фінансовим потенціалом, коли один із них володіє необхідними фінансовими ресурсами, а інший – ідеєю для реалізації проєкту.

Компанія та індивідуальні партнери зобов’язані платити податок на прибуток – тому підлягає подвійному оподаткуванню.

Переваги Недоліки
 • можливість формування сфери відповідальності – обмежена відповідальність командитного партнера
 • відсутність мінімального статутного капіталу
 • договір у формі нотаріального акта
 • реєстрація в Національному судовому реєстрі, пов’язана з витратами і часом очікування запису
 • вимога про ведення повної звітності
 • повна відповідальність генеральних партнерів
 • обмежені повноваження щодо прийняття рішень партнерами з обмеженою відповідальністю

Spółka akcyjno-komandytowa

Акціонерне товариство з обмеженою відповідальністю містить особливості двох типів компаній – акціонерного та командитного товариства. Основою функціонування цього типу компанії є статут (потребує нотаріального акту).

Як правило, генеральний директор несе необмежену відповідальність за діяльність фірми, тоді як акціонери не відповідають за зобов’язаннями товариства.

Податок сплачується як компанією, так і її партнерами – (на тих самих умовах, що й у випадку дивідендів у товаристві з обмеженою відповідальністю) та партнерами з обмеженою відповідальністю.

Переваги Недоліки
 • для акціонера – виключення відповідальності за зобов’язаннями товариства
 • можливість залучення капіталу шляхом випуску акцій
 • для генеральних партнерів – вирішальний вплив на діяльність компанії
 • можливість фінансування капіталомістких ідей, для реалізації яких оригінатор не має коштів і запрошує групу осіб (акціонерів) для фінансування
 • високий мінімальний статутний капітал (50 000 злотих)
 • ведення повної звітності
 • складання статуту у вигляді нотаріального акта
 • витрати на вчинення нотаріального акта (нотаріального збору), внесення запису до комерційного реєстру (1000 злотих) і його опублікування (статут повинен обкладатися податком на цивільно-правові угоди в розмірі 1% від вартості статутного капіталу)

Товариство з обмеженою відповідальністю – spółka z ograniczoną odpowiedzilnością

Товариство з обмеженою відповідальністю (sp. z o.o.) є, крім ІП, формою підприємницької діяльності, яку найчастіше обирають у Польщі. Товариство з обмеженою відповідальністю має правосуб’єктність, що означає, що воно є окремою повноцінною юридичною особою. Фінансова відповідальність акціонерів обмежується сумою внеску в капітал, внесеного в компанію.

Переваги Недоліки
 • можливість обмеження обсягу відповідальності активами компанії – виключення відповідальності партнерів своїм особистим майном
 • низький статутний капітал 5000 PLN
 • проста реєстрація завдяки порталу s24 через Інтернет
 • таку форму ведення бізнесу може обрати будь-який іноземець
 • можна відкрити віддалено
 • реєстрація в Національному судовому реєстрі
 • вимога вести бухгалтерські книги
 • зобов’язання щодо подання річної фінансової звітності

Spółka akcyjna

Акціонерне товариство – форма, яку найчастіше обирають компанії, що планують вихід на фондову біржу. Для його створення потрібен акціонерний капітал у розмірі 100 000 злотих. Це внесок засновників, які стають співвласниками компанії, тобто акціонерами.

Річна фінансова звітність повинна щоразу перевірятися аудитором, зобов’язує повна фінансова звітність

Переваги Недоліки
 • відсутність впливу дрібних акціонерів на діяльність компанії
 • легкість накопичення грошових коштів і можливість залучення додаткового капіталу шляхом випуску акцій або облігацій
 • може об’єднати велику кількість акціонерів

 

 • акціонери не несуть відповідальності за зобов’язаннями компанії
 • зобов’язання щодо подання річної фінансової звітності
 • обов’язок вести повний бухгалтерський облік (більш висока вартість бухгалтерських послуг)
 • витрати на створення акціонерного товариства значно вищі, ніж, наприклад, ФОП
 • обов’язковий акціонерний капітал не менше 100 000 злотих

Prosta spółka akcyjna

Його основною метою є сприяння отриманню фінансування, а отже, воно обирається при розвитку стартапів.

Просте акціонерне товариство є більш гнучким, ніж інші форми, надаючи свободу вибору того, як будуть здійснюватися внески (тобто внески допускаються не тільки готівкою).

Переваги Недоліки
 • проста реєстрація
 • можливість розпуску компанії без ліквідації
 • легкість накопичення грошових коштів і можливість залучення додаткового капіталу шляхом випуску акцій або облігацій
 • акціонери не несуть відповідальності за зобов’язаннями компанії (може бути недоліком)
 • може об’єднати велику кількість акціонерів (може бути перевагою)
 • відсутність впливу дрібних акціонерів на діяльність компанії
 • формальності та витрати, пов’язані з випуском акцій
 • зобов’язання щодо подання річної фінансової звітності
 • витрати на створення акціонерного товариства значно вищі, ніж, наприклад, індивідуальне підприємництво
 • зобов’язання вести повну звітність

Бухгалтерія та обрана форма:

Оскільки вибір організаційно-правової форми впливає на те, який облік здійснюватиметься, у наступній таблиці перелічено форми ведення бізнесу та бухгалтерські записи, які -не\обов’язкові.

Юридичні форми Спрощений податковий облік – KPiR або одноразова виплата (записи про доходи) Бухгалтерські книжки – необхідність у бухгалтерії або кваліфікованому власному бухгалтері
Jednoosobowa działalność gospodarcza так добровільно
Spółka cywilna так добровільно
Spółka jawna так добровільно
Spółka partnerska так – тільки KPiR добровільно
Spółka komandytowa ні так – обов’язково
Spółka akcyjno-komandytowa ні так – обов’язково
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ні так – обов’язково
Spółka akcyjna ні так – обов’язково
Prosta spółka akcyjna ні так – обов’язково

Чи може іноземець відкрити бізнес у Польщі?

Дуже довго Польща була закрита для іноземців і бізнес могли вести мало не тільки поляки. На тлі останніх світових подій Польща розширила свої кордони, зважаючи на що на даний момент відкрити свою справу тут можуть люди, які мають будь-яку підставу з наведених нижче:

 • посвідку на постійне проживання;
 • посвідку на проживання довгострокового резидента Євросоюзу;
 • тимчасову посвідку на проживання, видану члену сім’ї іноземця (возз’єднання сім’ї);
 • тимчасова посвідка на проживання, видана з метою навчання в університеті;
 • посвідка на тимчасове проживання, за умови, що вони перебувають у шлюбі з громадянином Польщі;
 • посвідка на тимчасове проживання, видана з метою здійснення підприємницької діяльності (видається у зв’язку з продовженням уже наявного бізнесу на підставі запису в CEIDG*).

*CEIDG – Центральний облік та інформації про підприємницьку діяльність.

Іноземці, які мають чинну карту поляка та користуються тимчасовим захистом у Польщі можуть вести бізнес на правах поляків.

З чого почати? Рекомендація від експертів

Перед тим, як ви наважитеся реєструватися в CEIDG\KRS і запускатися, ми радимо провести колосальну роботу над вивченням ринку, вибором виду діяльності, вибором бухгалтерії, пошуком юридичної адреси та вибором форми оподаткування.

Для того щоб якісно виконати перераховані вище пункти, необхідно скласти бізнес-план і порахувати, скільки, зважаючи на всі можливі змінні, ви зароблятимете на місяць, рік, щоб не втрачати на податках більше, ніж можна.

Крім цього, радимо відповідально підійти до вибору міста, в якому хочете відкриватися, оскільки під кожен кейс свій клієнт. Наприклад, місто Вроцлав вважається наймолодіжнішим у Польщі, адже там найбільша кількість студентів, і під час вибору міста Вроцлав вони є вашою основною аудиторією.

Якщо звернути увагу на розписані нами таблиці, де викладено переваги та недоліки видів діяльності в Польщі, то стає зрозумілим, чому ІП(jdg) і ТОВ (spółka z o.o.) є найпопулярнішими напрямками. Хотілося б ще раз підкреслити той факт, що ці 2 форми ведення бізнесу доступні іноземцям (у випадку з ІП є винятки), тому наша команда допомагає з реєстрацією бізнесу у вигляді цих двох форм.

Запитання, які часто ставлять

Чи є самозайнятість у Польщі?

У Польщі є 3 варіанти стати самозайнятим:
- відкрити ІП (jednoosobowa działalność gospodarcza)
- вести незареєстровану госп. діяльність (детальніше про неї нижче)
- відкрити ТОВ (є опція відкрити так звану jednosobową spółkę z o.o.), у цьому кейсі є кілька важливих "але", адже, незважаючи на те, що ви відкриваєте компанію (формально), ви ведете бізнес так, начебто це був ІП, зважаючи на це, зобов'язуєтесь платити ZUS, що містить у собі внески на пенсійне страхування, страхування по інвалідності, страхування від нещасних випадків, також можете добровільно застрахуватися на випадок хвороби.

Чи можна відкрити філію іноземної компанії?

Так, можна, але філія може працювати тільки в тих напрямках, в яких працює основне іноземне підприємство, також роботу філія може вести тільки після внесення її до народного судового реєстру (KRS).

Чи можна не реєструвати компанію\ФОП і не платити податки?

Так, це називається "незареєстрована госп. діяльність", гарним прикладом такої діяльності будуть продажі в інстаграм, проте є нюанси:
- Нехай ви і не реєструєте таку діяльність, але ви зобов'язані вказувати доходи з неї в річному звіті
- Прибуток не може перевищувати половину minimalnej krajowej - мінімальної заробітної плати brutto (тобто зараз "мінімалка" становить 3010 злотих, відповідно дохід з незареєстрованої діяльності не може перевищувати 1505 злотих на місяць).

Чи можна по бізнесу отримати карту побиту? (тимчасову посвідку на проживання)

Так, але щоб це зробити треба довести, що фірма справді працює і Польща в цьому зацікавлена, а саме:
- Компанія має працювати легально і приносити постійний прибуток, мінімальний розмір якого в кожному воєводстві свій. Ця інформація постійно змінюватиметься, тому потрібно окремо уточнювати (оновлювати), але це буде близько 10 тисяч євро на рік і вище.
- У фірмі повинні офіційно працювати поляки або іноземці, які мають дозвіл на роботу (zezwolenie na prace dla cudzoziemca), ба більше, на момент подачі вони повинні працювати у фірмі більше року (12 місяців).

Польща зараз надає безліч можливостей і способів ведення бізнесу, створює зручності як для своїх громадян, так і для приїжджих. Ніхто не знає, коли ця країна знову “закриється” для іноземців, зважаючи на що рекомендуємо розробляти стратегію і запускати проєкт.

Поделитесь с друзьями:
Станислав Цыс

Бізнесмен, маркетолог, керівник Uniconsulting Group.
8 років живу та веду бізнес у Польщі
Консультую з бізнес імміграції до Польщі з України

Rate author
( 1 assessment, average 5 from 5 )
Uniconsulting.group
Add a comment